Mosaico vermellos

Brincos de prata dourada da colección Mosaico… ou como levar pendurada a enerxía sen pagarlle a Fenosa

Pendientes en plata dorada de la colección Mosaico… o como llevar colgada la energía sin pagarle a Fenosa.