Reflexo dourado

As veces os complementos son moito máis que iso, e convértense no reflexo de como nos sentimos: hoxe elegantes e sofisticadas con estes brincos de prata dourada con perlas.

A veces los complementos son mucho más que eso, y se convierten en el reflejo de como nos sentimos: hoy elegantes y sofisticadas con estos pendientes de plata dorada con perlas.

Fotografía: Xiana Meda